Od međunarodnog aerodroma Podgorica hotel je udaljen 5.5 km, a na 1.9 km od centra grada. Na udaljenosti od 1 do 2 kilometra od hotela nalaze se i brojne kulturne i istorijske znamenitosti grada. U neposrednoj blizini se nalazi Mercedesov salon kao i najveći mega market u Podgorici.

HOTEL M PODGORICA

izrada sajtova